Toggle Menuสลับเมนู
US Jejko SitesUK Jejko Sites

แหล่งข้อมูลตัวเลือกไบนารีของลักเซมเบิร์ก

Luxembourgอย่าถูกเลื่อนออกจากการวางการซื้อขาย Jejko กับ บริษัท ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่เล็กกว่าและเป็นที่รู้จักน้อยกว่าในยุโรปตะวันตกเนื่องจาก บริษัท เหล่านั้นมักจะเห็นว่าคุณล็อกผลกำไรสูงสุดในฐานะเทรดเดอร์!

หากลักเซมเบิร์กเป็นประเทศที่คุณรู้จักพวกเขาน้อยมากคู่มือต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสมบูรณ์ ภาพรวมว่าพวกเขามีจุดยืนอย่างไรทั้งในแง่การเงินและในแง่ของอัตราเงินเฟ้อการว่างงานและปัจจัยสำคัญอื่น ๆ

บทวิจารณ์นายหน้าตัวเลือกไบนารี

นายหน้าเสนออุปกรณ์ซื้อขายตอนนี้ / ทบทวน
1เซนต์

เงินฝาก: $ 200
% การจ่ายเงิน: 83%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
2nd

เงินฝาก: 250 เหรียญ
% การจ่ายเงิน: 91%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
3

เงินฝาก: $ 200
% การจ่ายเงิน: 81%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
4

เงินฝาก: $ 200
% การจ่ายเงิน: 85%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
5

เงินฝาก: 250 เหรียญ
% การจ่ายเงิน: 87%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
6

เงินฝาก: 250 เหรียญ
% การจ่ายเงิน: 100%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
7

เงินฝาก: $ 100
% การจ่ายเงิน: 85%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
8

เงินฝาก: $ 200
% การจ่ายเงิน: 86%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!

ธนาคารแห่งชาติ

เว็บไซต์ Central Bank of Luxembourg is where you will find a wealth of information in regards to the regulation of all banking institutions that are licensed to operate in Luxembourg. Recent ratings given for Government Bonds in Luxembourg are as follows: Standard & Poor’s: AAA, Moody’s rating: Aaa and the Moody’s outlook is listed as being: STA.

ลักเซมเบิร์กเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของระบบยูโรและเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารกลางยุโรป ดังนั้นพวกเขาจึงใช้สกุลเงินยูโร

ทุนสำรองทางการเงินระหว่างประเทศของลักเซมเบิร์ก

จากข้อมูลชุดล่าสุดของลักเซมเบิร์กมีทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่ 2.978 พันล้านเหรียญสหรัฐ

การเติบโตของ GDP ที่แท้จริงในลักเซมเบิร์ก

จากรายงานสรุปชุดสุดท้ายในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาลักเซมเบิร์กมี GDP จริงติดลบ 2 ปีและด้านล่างนี้คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับปีที่เป็นลบและบวก

ตัวเลขการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2557 มีดังนี้ 2546 1.5% 2547 4.4% 2548 5.3% 2549 4.9% 2550 6.6% 2551 -0.7% 2552 -5.6% 2553 3.1% 2554 1.9 %, 2555 0.2%, 2556 2.1%, 2557 2.7%.

ลักเซมเบิร์ก GDP เป็นเปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบโดยแต่ละภาคการตลาด

ภาคการตลาดสามส่วนต่อไปนี้และตัวเลขตามลำดับคือเปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบในแต่ละส่วนของตลาดเหล่านั้น GDP ของลักเซมเบิร์ก.

ภาคการตลาดการเกษตรคิดเป็น 0.3% ของ GDP ในลักเซมเบิร์กในขณะที่ภาคการตลาดอุตสาหกรรมคิดเป็น 13.3% ของ GDP ทั้งหมดในลักเซมเบิร์กและภาคการตลาดบริการมีหน้าที่รับผิดชอบ 86.4% ของ GDP ทั้งหมดในลักเซมเบิร์ก

อัตราเงินเฟ้อและการว่างงานในลักเซมเบิร์ก

อัตราเงินเฟ้อในลักเซมเบิร์กในช่วงห้าปีที่ผ่านมาได้รับรายงานดังนี้: 2554 3.7%, 2555 2.9%, 2556 1.7% และในปี 2557 1.1% และจนถึงปัจจุบันในปี 2558 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.14% มีรายงานการว่างงานในลักเซมเบิร์กอีกครั้งในช่วงห้าปีเดียวกันในปี 2554 5.7%, 2555 6.1%, 2556 6.9%, 2557 7.1% และในปี 2558 6.9%

สถานที่ซื้อขายตัวเลือกไบนารีใน บริษัท ที่อยู่ในลักเซมเบิร์ก

ดังที่เราทราบดีว่าเว็บไซต์จำนวนมากของเราที่ไปเยี่ยมผู้ค้า Jejko ได้เตรียมที่จะทำการซื้อขายในทุกประเภทของตลาดที่มีอยู่ในประเทศใด ๆ ของโลกตอนนี้คุณควรสนใจที่จะทำการซื้อขายใน บริษัท ที่ซื้อขายจากหรืออยู่ในลักเซมเบิร์กจากนั้นมุ่งหน้าไปที่ ใน AnyOption สำหรับพวกเขาเสนอโบนัสซึ่งมีมูลค่าสูงถึง $ 200 สำหรับผู้ค้ารายใหม่และผลกำไรจากการซื้อขายที่วางไว้อาจสูงถึง 86%