Toggle Menuสลับเมนู
US Jejko SitesUK Jejko Sites

แหล่งข้อมูลตัวเลือกไบนารีของอิตาลี

Italyทุกประเทศในยุโรปตะวันตกมีการจัดอันดับของตัวเองและด้วยอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานก็แตกต่างกันมากในแต่ละประเทศในฐานะผู้ค้าตัวเลือกไบนารีคุณควรมองหาข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้เกี่ยวกับ บริษัท ใด ๆ ในใด ๆ ประเทศที่คุณกำลังคิดจะทำการซื้อขาย Jejko และนี่คือที่ที่คำแนะนำต่อไปนี้จะมีประโยชน์มากหากคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับอิตาลีดังนั้นโปรดอ่านเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

บทวิจารณ์นายหน้าตัวเลือกไบนารี

นายหน้าเสนออุปกรณ์ซื้อขายตอนนี้ / ทบทวน
1เซนต์

เงินฝาก: $ 200
% การจ่ายเงิน: 83%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
2nd

เงินฝาก: 250 เหรียญ
% การจ่ายเงิน: 91%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
3

เงินฝาก: $ 200
% การจ่ายเงิน: 81%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
4

เงินฝาก: $ 200
% การจ่ายเงิน: 85%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
5

เงินฝาก: 250 เหรียญ
% การจ่ายเงิน: 87%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
6

เงินฝาก: 250 เหรียญ
% การจ่ายเงิน: 100%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
7

เงินฝาก: $ 100
% การจ่ายเงิน: 85%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
8

เงินฝาก: $ 200
% การจ่ายเงิน: 86%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!

ธนาคารแห่งชาติ

เว็บไซต์ Bank of Italy is where you will find a wealth of information in regards to the regulation of all banking institutions that are licensed to operate in Italy. Recent ratings given for Government Bonds in Italy are as follows: Standard & Poor’s: BBB, Moody’s rating: Baa2 and the Moody’s outlook is listed as being: STA.

อิตาลีเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของระบบยูโรและเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารกลางยุโรป ดังนั้นพวกเขาจึงใช้สกุลเงินยูโร

ทุนสำรองทางการเงินระหว่างประเทศของอิตาลี

จากข้อมูลชุดล่าสุดที่เผยแพร่ออกไปอิตาลีมีทุนสำรองระหว่างประเทศ 153.582 พันล้านเหรียญสหรัฐ

การเติบโตของ GDP ที่แท้จริงในอิตาลี

จากรายงานสรุปชุดสุดท้ายในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาอิตาลีมี GDP จริงติดลบ 5 ปีและด้านล่างนี้คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับปีที่เป็นลบและบวก

ตัวเลขการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2557 มีดังนี้ 2546 0% 2547 1.5% 2548 0.9% 2549 2.2% 2550 1.7% 2551 -1.2% 2552-5.5% 2553 1.7% 2554 0.5 %, 2555 -2.4%, 2556 -1.9%, 2557 -0.2%,

GDP ของอิตาลีเป็นเปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบโดยแต่ละภาคการตลาด

ภาคการตลาดสามส่วนต่อไปนี้และตัวเลขตามลำดับคือเปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบในแต่ละส่วนของตลาดเหล่านั้น GDP ของอิตาลี.

ภาคการตลาดการเกษตรคิดเป็น 2% ของ GDP ในอิตาลีในขณะที่ภาคตลาดอุตสาหกรรมคิดเป็น 25.5% ของ GDP ทั้งหมดในอิตาลีและภาคการตลาดบริการมีหน้าที่คิดเป็น 73.5% ของ GDP ทั้งหมดในอิตาลี

เงินเฟ้อและการว่างงานในอิตาลี

อัตราเงินเฟ้อในอิตาลีในช่วงห้าปีที่ผ่านมามีรายงานดังนี้: 2554 2.9% 2555 3.3% 2556 1.3% และในปี 2557 0.1% และจนถึงปัจจุบันในปี 2558 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.5% มีรายงานการว่างงานในอิตาลีอีกครั้งในช่วงห้าปีเดียวกันในปี 2554 8.4% 2555 10.7% 2556 12.2% 2557 12.6% และในปี 2558 12.0%

สถานที่ที่จะทำการซื้อขายตัวเลือกไบนารีใน บริษัท ที่อยู่ในอิตาลี

อิตาลีเป็นสมาชิกที่แข็งแกร่งของยุโรปและเรารู้ดีว่าหากคุณได้พิจารณาข้อเท็จจริงและตัวเลขข้างต้นทั้งหมดอย่างรอบคอบว่าอิตาลีทำได้ดีเพียงใดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณอาจกำลังมองหานายหน้าที่จะปิด คุณมีโอกาสในการซื้อขายมากมายและหากเป็นเช่นนั้นโปรดดูบทวิจารณ์ของเรา GOptions สำหรับพวกเขาเสนอโบนัสซึ่งมีมูลค่าสูงถึง $ 200 สำหรับผู้ค้ารายใหม่และผลกำไรจากการซื้อขายที่วางไว้นั้นอาจสูงถึง 90%