Toggle Menuสลับเมนู
US Jejko SitesUK Jejko Sites

ทรัพยากรตัวเลือกไบนารีของกรีซ

Greeceแม้ว่ากรีซจะอยู่ในสภาวะล่มสลายทางการเงินในขณะนี้ แต่นั่นหมายความว่าคุณกำลังจะพบโอกาสทางการค้ามากมายหากคุณกำลังมองหาบางประเทศที่ทำให้เราเป็นยุโรปตะวันตกที่มีผลงานไม่ดีนัก !

ลองดูข้อเท็จจริงและตัวเลขต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับกรีซเพราะอาจให้คำแนะนำแก่คุณได้ว่าคุณควรวางการซื้อขาย Jejko ของคุณที่ไหนและอะไรบ้าง!

บทวิจารณ์นายหน้าตัวเลือกไบนารี

นายหน้าเสนออุปกรณ์ซื้อขายตอนนี้ / ทบทวน
1เซนต์

เงินฝาก: $ 200
% การจ่ายเงิน: 83%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
2nd

เงินฝาก: 250 เหรียญ
% การจ่ายเงิน: 91%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
3

เงินฝาก: $ 200
% การจ่ายเงิน: 81%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
4

เงินฝาก: $ 200
% การจ่ายเงิน: 85%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
5

เงินฝาก: 250 เหรียญ
% การจ่ายเงิน: 87%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
6

เงินฝาก: 250 เหรียญ
% การจ่ายเงิน: 100%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
7

เงินฝาก: $ 100
% การจ่ายเงิน: 85%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
8

เงินฝาก: $ 200
% การจ่ายเงิน: 86%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!

ธนาคารแห่งชาติ

เว็บไซต์ธนาคารแห่งกรีซ is where you will find a lot of information in regards to the regulation of all banking institutions that are licensed to operate in Greece. Recent ratings given for Government Bonds in Greece are as follows: Standard & Poor’s: B, Moody’s rating: Caa1 and the Moody’s outlook is listed as being: STA.

กรีซเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของระบบยูโรและเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารกลางยุโรป ดังนั้นพวกเขาจึงใช้สกุลเงินยูโร

ทุนสำรองทางการเงินระหว่างประเทศของกรีซ

จากชุดตัวเลขล่าสุดที่เปิดเผยกรีซมีทุนสำรองระหว่างประเทศ 7.552 พันล้านเหรียญสหรัฐ

การเติบโตของ GDP ที่แท้จริงในกรีซ

จากรายงานสรุปชุดสุดท้ายในช่วง 12 ปีที่ผ่านมากรีซมี GDP จริงติดลบ 6 ปีและด้านล่างนี้คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับปีที่เป็นลบและบวก

ตัวเลขการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2557 มีดังนี้: 2546 5.9%, 2547 4.6%, 2548 2.3%, 2549 5.5%, 2550 3.5%, 2551 -0.2%, 2552 -0.31%, 2553 -4.9%, 2554 -7.1% 2555 -7.0% 2556 -3.9% 2557 0.6%

GDP ของกรีซเป็นเปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบโดยแต่ละภาคการตลาด

ภาคการตลาดสามส่วนต่อไปนี้และตัวเลขตามลำดับคือเปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบในแต่ละภาคการตลาดของ GDP ของกรีซ

ภาคการตลาดการเกษตรทำให้ เพิ่มขึ้น 3.5% ของ GDP ในกรีซในขณะที่ภาคการตลาดอุตสาหกรรมคิดเป็น 16% ของ GDP ทั้งหมดในกรีซและภาคการตลาดบริการมีหน้าที่รับผิดชอบ 80.5% ของ GDP ทั้งหมดในกรีซ

อัตราเงินเฟ้อและการว่างงานในกรีซ

อัตราเงินเฟ้อในกรีซในช่วงห้าปีที่ผ่านมาได้รับรายงานดังนี้: 2554 3.3%, 2555 1.5%, 2556 -0.9% และในปี 2557 -0.8% และจนถึงปัจจุบันในปี 2558 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.3% มีรายงานการว่างงานในกรีซอีกครั้งในช่วงห้าปีเดียวกันในปี 2554 17.7% 255524.2% 2556 27.3% 2557 25.8% และในปี 2558 23.8%

สถานที่ซื้อขายตัวเลือกไบนารีใน บริษัท ที่อยู่ในกรีซ

ปัจจุบันกรีซเป็นสมาชิกของยุโรปอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้มีจินตนาการว่าเป็นประเทศที่มีฐานะทางการเงิน อย่างไรก็ตามนั่นหมายความว่าอาจมีโอกาสในการซื้อขายตัวเลือกไบนารีที่ทำกำไรได้มากโดยเสนอให้กับ บริษัท ต่างๆที่อยู่ที่นั่น

หากคุณสนใจที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้นและต้องการโบรกเกอร์ที่จะทำการซื้อขายเหล่านั้นได้จากนั้นลองดู LJejko สำหรับพวกเขาเสนอโบนัสซึ่งมีมูลค่าสูงถึง $ 250 สำหรับผู้ค้ารายใหม่และผลกำไรจากการซื้อขายที่วางไว้อาจสูงถึง 85%