Toggle Menuสลับเมนู
US Jejko SitesUK Jejko Sites

แหล่งข้อมูลตัวเลือกไบนารีของเยอรมนี

Germanyในฐานะที่เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าของยุโรปตะวันตกจะมีโอกาสในการซื้อขายมากมายสำหรับคุณหากคุณต้องการทำการซื้อขาย Jejko กับ บริษัท ที่อยู่ในภาษาเยอรมันและด้านล่างนี้เป็นภาพรวมว่าเยอรมนีทำเงินได้ดีเพียงใด

โปรดใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพราะอาจช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่า บริษัท ใดที่จะทำการซื้อขาย Jejko ของคุณและโบรกเกอร์บางแห่งที่คุณสามารถทำการซื้อขายเหล่านั้นได้ด้วย!

บทวิจารณ์นายหน้าตัวเลือกไบนารี

นายหน้าเสนออุปกรณ์ซื้อขายตอนนี้ / ทบทวน
1เซนต์

เงินฝาก: $ 200
% การจ่ายเงิน: 83%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
2nd

เงินฝาก: 250 เหรียญ
% การจ่ายเงิน: 91%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
3

เงินฝาก: $ 200
% การจ่ายเงิน: 81%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
4

เงินฝาก: $ 200
% การจ่ายเงิน: 85%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
5

เงินฝาก: 250 เหรียญ
% การจ่ายเงิน: 87%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
6

เงินฝาก: 250 เหรียญ
% การจ่ายเงิน: 100%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
7

เงินฝาก: $ 100
% การจ่ายเงิน: 85%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
8

เงินฝาก: $ 200
% การจ่ายเงิน: 86%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!

ธนาคารแห่งชาติ

เว็บไซต์ Deutsche Bundesbank is where you will find lots of information in regards to the regulation of all banking institutions that are licensed to operate in Germany. Recent ratings given for Government Bonds in Germany are as follows: Standard & Poor’s: AAA, Moody’s rating: Aaa and the Moody’s outlook is listed as being: STA.

เยอรมนีเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของระบบยูโรและเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารกลางยุโรป ดังนั้นพวกเขาจึงใช้สกุลเงินยูโร

ทุนสำรองทางการเงินระหว่างประเทศของเยอรมนี

จากตัวเลขชุดล่าสุดที่เปิดเผยเยอรมนีมีทุนสำรองระหว่างประเทศ 206,300 ล้านเหรียญสหรัฐ

การเติบโตของ GDP ที่แท้จริงในเยอรมนี

จากรายงานสรุปชุดสุดท้ายในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาเยอรมนีมี 2 ปี GDP จริงติดลบ การเติบโตซึ่งอยู่ในปี 2546 และ 2552 เมื่อมีการรายงานการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงของเยอรมนีว่าอยู่ที่ -0.2% และ 5.1% ตามลำดับ

ตัวเลขการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2557 มีดังนี้: 2546 -0.2% 2547 1.2% 2548 0.8% 2549 3.9% 2550 3.4% 2551 0.8% 2552 -5.1% 2553 3.9% 2554 3.4 %, 2012 0.9%, 2013 0.5%, 2014 1.4%

GDP ของเยอรมนีเป็นเปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบโดยแต่ละภาคการตลาด

ภาคการตลาดสามส่วนต่อไปนี้และตัวเลขตามลำดับคือเปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบในแต่ละภาคการตลาดของ GDP ของเยอรมนี

ภาคตลาดเกษตรกรรมคิดเป็น 0.8% ของ GDP ในเยอรมนีในขณะที่ภาคการตลาดอุตสาหกรรมคิดเป็น 30.1% ของ GDP ทั้งหมดในเยอรมนีและภาคการตลาดบริการมีหน้าที่รับผิดชอบ 69% ของ GDP ทั้งหมดในเยอรมนี

อัตราเงินเฟ้อและการว่างงานในเยอรมนี

อัตราเงินเฟ้อในเยอรมนีในช่วงห้าปีที่ผ่านมาได้รับการรายงานดังนี้: 2011 2.5%, 2012 2.1%, 2013 1.6% และในปี 2014 0.9% และจนถึงปัจจุบันในปี 2015 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.2% มีรายงานการว่างงานในเยอรมนีอีกครั้งในช่วงห้าปีเดียวกันในปี 2554 6.0%, 2555 5.5%, 2556 5.3%, 2557 5.3% และในปี 2558 5.3%

สถานที่ที่จะทำการซื้อขายตัวเลือกไบนารีใน บริษัท ที่อยู่ในเยอรมนี

หนึ่งในประเทศที่ใหญ่ที่สุดและมีเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในยุโรปทั้งหมดเยอรมนีเป็นประเทศที่น่าเชื่อถือเสมอเมื่อต้องค้นหาโอกาสในการซื้อขาย Jejko ที่แตกต่างกันมากมายและหากคุณต้องการทำการซื้อขายในประเทศที่ดำเนินการที่นั่นให้ใช้ ดูที่ RedwoodOptions สำหรับพวกเขาเสนอโบนัสซึ่งมีมูลค่าสูงถึง $ 200 สำหรับผู้ค้ารายใหม่และผลกำไรจากการซื้อขายที่วางไว้อาจสูงถึง 81%