Toggle Menuสลับเมนู
US Jejko SitesUK Jejko Sites

ทรัพยากรตัวเลือกไบนารีของออสเตรีย

Austriaในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือข้อมูลการตลาดของแต่ละประเทศในยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะเราขอนำเสนอข้อมูลมากมายเกี่ยวกับออสเตรียให้คุณทราบด้านล่าง

ในฐานะเทรดเดอร์คุณมักจะมองหาการเทรด Jejko ที่มีศักยภาพเพื่อดำเนินการกับ บริษัท ต่างๆที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกดังนั้นเราจึงขอเชิญคุณมาดูว่าเดนมาร์กทำได้ดีเพียงใดในช่วงนี้ ไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยอ่านต่อเนื่องจากอาจมีการซื้อขายที่เป็นไปได้จำนวนมากที่จะทำให้คุณได้กำไร!

บทวิจารณ์นายหน้าตัวเลือกไบนารี

นายหน้าเสนออุปกรณ์ซื้อขายตอนนี้ / ทบทวน
1เซนต์

เงินฝาก: $ 200
% การจ่ายเงิน: 83%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
2nd

เงินฝาก: 250 เหรียญ
% การจ่ายเงิน: 91%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
3

เงินฝาก: $ 200
% การจ่ายเงิน: 81%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
4

เงินฝาก: $ 200
% การจ่ายเงิน: 85%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
5

เงินฝาก: 250 เหรียญ
% การจ่ายเงิน: 87%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
6

เงินฝาก: 250 เหรียญ
% การจ่ายเงิน: 100%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
7

เงินฝาก: $ 100
% การจ่ายเงิน: 85%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!
8

เงินฝาก: $ 200
% การจ่ายเงิน: 86%

DesktopMobileTabletซื้อขายตอนนี้!

ธนาคารแห่งชาติ

เว็บไซต์ของธนาคารแห่งชาติออสเตรีย is where you will find a wealth of information in regards to the regulation of all banking institutions that are licensed to operate in Austria. Recent ratings given for Government Bonds in Austria are as follows: Standard & Poor’s: AA+, Moody’s rating: Aaa and Moody’s outlook for Austria is: STA.

ออสเตรียเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของระบบยูโรและเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารกลางยุโรป ดังนั้นพวกเขาจึงใช้สกุลเงินยูโร

ทุนสำรองทางการเงินระหว่างประเทศของออสเตรีย

จากข้อมูลชุดล่าสุดที่เผยแพร่ออสเตรียมีทุนสำรองระหว่างประเทศ 26.509 พันล้านเหรียญสหรัฐ

การเติบโตของ GDP ที่แท้จริงในออสเตรีย

จากรายงานสรุปชุดสุดท้ายในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาออสเตรียมีการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงติดลบหนึ่งปีซึ่งเป็นปี 2552 เมื่อมีการรายงานการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงของออสเตรียอยู่ที่ -2.9%

ตัวเลขการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2557 มีดังนี้ 2546 0.8% 2547 2.5% 2548 2.4% 2549 3.7% 2550 3.7% 2551 3.7% 2552 -3.9% 2553 1.8% 2554 2.8% , 2012 0.9%, 2013 0.3%, 2014 1.0%

GDP ของออสเตรียเป็นเปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบโดยแต่ละภาคการตลาด

ภาคการตลาดสามส่วนต่อไปนี้และตัวเลขตามลำดับคือเปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบในแต่ละส่วนของตลาดเหล่านั้น GDP ของออสเตรีย.

ภาคตลาดเกษตรกรรมคิดเป็น 1.6% ของ GDP ในออสเตรียในขณะที่ภาคการตลาดอุตสาหกรรมคิดเป็น 28.6% ของ GDP ทั้งหมดในออสเตรียและภาคการตลาดบริการมีหน้าที่รับผิดชอบ 69.8% ของ GDP ทั้งหมดในออสเตรีย

เงินเฟ้อและการว่างงานในออสเตรีย

อัตราเงินเฟ้อในออสเตรียในช่วงห้าปีที่ผ่านมาได้รับรายงานดังนี้: 2554 3.6%, 2555 2.6%, 2556 2.1% และในปี 2557 1.7% และจนถึงปัจจุบันในปี 2558 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.7% มีรายงานการว่างงานในออสเตรียอีกครั้งในช่วงห้าปีเดียวกันในปี 2554 4.2%, 2555 4.4%, 2556 4.4%, 2557 5.0% และในปี 2558 4.9%

สถานที่ที่จะทำการซื้อขายตัวเลือกไบนารีใน บริษัท ที่อยู่ในออสเตรีย

เมื่ออ่านวันที่ทางการเงินเกี่ยวกับออสเตรียข้างต้นคุณอาจสนใจที่จะทำการซื้อขาย Jejko กับ บริษัท ที่ตั้งอยู่หรือดำเนินธุรกิจในประเทศนั้น ๆ ถ้าเป็นเช่นนั้นหนึ่งโบรกเกอร์ที่เรารู้ว่าคุณสนใจจะใช้เพื่อทำการซื้อขายเหล่านั้นก็คือ การเงิน Porter สำหรับพวกเขาเสนอโบนัสซึ่งมีมูลค่าสูงถึง $ 200 สำหรับผู้ค้าใหม่และผลกำไรจากการซื้อขายที่วางไว้อาจสูงถึง 83%